MĒS PAŠI

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA ir juridisku personu dibināta augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības un zinātnes iestāde. Pamatdarbība ir personu apmācība augstākās izglītības saņemšanai uz līguma pamata, licencēto un akreditēto studiju programmu īstenošana un cita darbība, kas paredzēta Akadēmijas statūtos. Akadēmija dibināta 1992. gada 16. novembrī kā „Baltijas Krievu institūts”, bet ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 8.augusta rīkojumu augstskola mainīja savu nosaukumu un līdz ar to statusu. 2014.gada 18.jūnijā Ministru Kabinets atcēla iepriekš minēto rīkojumu un tika apstiprināta jauna BSA Satversme .
Baltijas Starptautiskā akadēmija ir lielākā privātā augstskola Latvijā, kurā studē 4500 studenti, tai skaitā vairāk kā 400 ārvalstu studentu no 20 Eiropas un pasaules valstīm. BSAdarbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijā 2009. - 2015.gadam noteikti vairāki prioritārie darbības virzieni, tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, BSA un tās reģionālo filiāļu konkurētspēja un to integrācija Baltijas un Eiropas izglītības telpā. ES struktūrfondu projektu pieredzeir sekmīga realizējot un apgūstot dažādu fondu līdzekļus (LED, ESF, ERAF, Tempus, Erasmus u.c.)..
BSA ir 3 filiāles – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2015.gada 15.janvāra lēmumu Nr.6-12/4928 “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā”,, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola” UR.reģ.nr.40003261174, tika reorganizēta – pievienojot to sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”. Pamatojoties uz augstāk minēto reorganizācijas procesu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu licencēšanas komisijas 2015.gada 20.martā ar lēmumu Nr.58 “Par studiju programmu licencēm” tika izsniegtas licences sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija" attiecīgo BPMA studiju programmu realizēšanai.

BSA Jēkabpils filiāles juridiskā adrese ir Jaunā iela 44, Jēkabpilī. Savu darbību tā uzsāka 2002. gadā Zvanītāju ielā 72. 2006. gada jūlijā tā pārcēlās uz jaunām telpām Jēkabpils Vakara vidusskolā, 2009. gada augustā uz Jēkabpils 2.vidusskolas telpām.
Uz 2023. gada 1.septembri BSA Jēkabpils filiālē studē 55 studenti.

Mūsu studentu ģeogrāfiskais novietojums

15000 iemeslu iestāties BSA
ADMINISTRATĪVAIS PERSONĀLS

Direktore Prof., Dr.paed.
Inta Čamane
[email protected]
Lietvedības sekretāre Kristīne Burova

tālr. 6 52 33030
[email protected]
Bibliotekāre
Bez derīgas ISIC kartes studenti netiek apkalpoti
Bibliotēkā ir pieeja šādāmdatu bāzēm
Bibliotēkas izmantošanas noteikumi
tālr. 6 52 33030
[email protected]
Grāmatvedība Rīgā tālr.:67100592,67100220


Mācību daļas darba laiks.Nepieciešamības gadījumā ,lūgums zvanīt pa tālruni: +371 6 52 33030,29544012(darba dienās 09.00-13.00) Vai epastā [email protected])
P. brīvs
O. Pēc pieraksta
T.Pēc pieraksta
C. Pēc pieraksta
Pk. Pēc pieraksta
Se. Pēc pieraksta
Sv. brīvsBibliotēkas apmeklētāju pieņemšanas laiks (studiju laikā)
Nepieciešamības gadījumā griezties Mācību daļā.

CITAS FILIĀLES

Cienījamie studenti! Jums ir iespēja sazināties ar Rīgas pasniedzējiem izmantojot Moodle sistēmu( do.bsa.edu.lv), piespiežot uz lekcijas dalībniekiem sarakstā atradīsiet arī savu lektoru kuram jūs varat aizsūtīt ziņu vai e-pastu.
Daugavpils filiāle Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403, t. 65476770 [email protected] http://daugavpils.bsa.edu.lv/
Rēzeknes filiāle Dārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600, t. 64624741 [email protected] http://rezekne.bsa.edu.lv/
Jelgavas filiāle Skolas iela 4b, Ozolnieki, LV-3001, t. 63050533 [email protected] http://jelgava.bsa.edu.lv
Liepājas filiāle Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416, t. 63425448 [email protected] http://bsa-liepaja.lv

VIETĒJIE PASNIEDZĒJI

tr>
V.Lekt., Mg.sw.
Daina Bebre
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
V.Lekt.,Mg.sw.
Olita Bidzāne
Līvānu sociālā dienesta vadītājas vietniece
V.Lekt., Mg.iur.
Elita Dreiblathena
Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurore
V.Lekt., Mg.iur.
Dace Gluha
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskā dienesta juriste
V.Lekt., Mg.paed.
Rita Kozlova
Jēkabpils 3.vidusskolas pegagoģe
V.Lekt., Mg.psych.
Laila Ščadro
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas psiholoģe
V.Lekt., Mg.psych.
Dzintra Anspoka
Attīstības aģentūra "Pieci"-Psiholoģe
V.Lekt., Mg.psych.
Kristīne Ozoliņa
Psiholoģe
V.Lekt., Mg.paed.
Inita Gādmane
Mežāres pagasta pārvaldes sociālā darbiniece
V.Lekt., Mg.philol.
Anita Grigaloviča
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe
V.Lekt.
Silvija Vecumniece
Jēkabpils 3.vidusskolas pedagoģe
V.Lekt., Mg.paed.
Anita Ošiņa
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe
V.Lekt., Mg.paed.
Stella Mekša
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe
V.Lekt., Mg.iur.
Inna Lipša
Zemgales tiesu apgabals
V.Lekt., Mg.iur.
Guntars Rieksts
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Sūdzību izskatīšanas grupas vecākais inspektors
V.Lekt.
Solvita Bērziņa
Zvērināta advokāte
V.Lekt.Mg.iur.
Inese Tumanova
Jēkabpils rajona tiesas tiesneseREKVIZĪTI
SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"
Reg Nr. 40003101808
A/S “Swedbank”

LV68HABA0551003662871
Lomonosovaiela 4, Rīga, LV - 1003

KONTAKTI
Tālrunis: +371 6 52 33030
Adrese: Jaunā iela 44 ( Jēkabpils 2. vidusskola ), Jēkabpils, LV - 5201.
Informācija internetā: http://jekabpils.bsa.edu.lv