Arī privātajā augstskolā studijām var iegūt budžeta vietas

Jau otro gadu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolā (BPMA) ir pieejamas budžeta vietas, uz kurām studenti var pretendēt, piedaloties iegūto vērtējumu konkursā.
Ja valsts augstskolās šīs budžeta vietas tiek apmaksātas no valsts budžeta jeb nodokļu maksātāju naudas, tad privātajā augstskolā budžeta vietas ieviesusi un to izdevumus sedz pati augstskola, kā tas ir BSA un BPMA gadījumā. Šādu augstskolas apmaksātu vietu ieviešana iedibināta tādēļ, lai arī privātajām augstskolām piesaistītu centīgos studentus, kuri bieži vien izvēlas studēt valsts augstskolās tādēļ, ka tajās ir budžeta vietas.
Pērn BSA Jēkabpils nodaļā budžeta vietu ieguva viens students, šogad viņu ir pavisam trīs. BSA Jēkabpils filiāles 1. kursa Tiesību zinību programmā šajā mācību gadā augstskolas apmaksātā vietā studē Madara Vilcāne, savukārt, BPMA Jēkabpils filiālē šādas vietas ir divām 1. kursa sociālā darba studiju programmas studentēm — Evelīnai Prokofjevai un Diānai Grigorjevai. Studentes atzīst, ka nu ir jāmācās centīgāk, jo ir mērķis saglabāt šādu augstskolas apmaksātu vietu, bet tas iespējams tikai tad, ja katru semestri atzīmes būs tikai 10 un 9 balles, bet 8 ballu vērtējumu nebūs vairāk par trijiem.Raksts pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Daugava", 22.11.2011.