Kas cenšas, tas sasniedz

Šo sakāmvārdu augstākās izglītības piedāvājumā var aplūkot divējādi. Pirmkārt, augstskolas, kas cenšas piedāvāt vislabākos pasniedzējus, bibliotēku, modernās tehnoloģijas utt., sasniedzot savu mērķi – radīt pieprasītus speciālistus. Otrkārt, studenti, kas cenšas izmantot minēto piedāvājumu, sasniedzot savu mērķi – apgūt profesiju, nodrošinot interesantu un labi atalgotu darbu gan Latvijā, gan ārpus tās. Mēs – Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāles absolventi – zinām, ka gan mūsu augstskolai, gan citām var piemērot augstāk minēto, jo tam visam ir jābūt katrā konkurētspējīgā akreditētā augstskolā, un tas nevar kalpot kā atšķirības zīme starp vienu vai otru augstskolu. BET mēs droši apgalvojam, ka mums tomēr ir paveicies vairāk. Kāpēc? Mūs nevar salīdzināt ar konveijera tipa masu produkciju. Kā tas izpaužas? Filiālē parasti ir mazākas studentu grupas, līdz ar to pasniedzēji vairāk laika velta individuālajām konsultācijām. Administrācija gandrīz katru studentu pazīst pēc vārda un uzvārda – mēs viņiem nebijām viens starp daudzajiem simtiem. Līdz ar to studijās radušās grūtības vienmēr tika risinātas individuālās pārrunās. Jā, mēs varam lepoties arī ar to, ka starp mūsu pasniedzējiem ir pilsētā atzīti profesionāļi (Jēkabpils Pilsētas, Swedbank pašvaldības u.c. institūciju pārstāvji), ka mūsu bibliotēkas grāmatu fondu izmanto pat citu augstskolu studenti, ka studiju procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas (TV tilti un WEB konsultācijas), ka katrs ceturtais no mums saņem kādu studiju maksas atlaidi utt., tomēr ne tas ir galvenais, kādēļ mēs – no Jēkabpils, Viesītes, Līvāniem, Madonas, Cesvaines, Ļaudonas, Pļaviņām, Kokneses, Aizkraukles, Ogres, Salaspils, Rīgas, Saldus un Aglonas – neesam nožēlojuši, ka izvēlējāmies šo mācību iestādi par savu. Galvenais ir attieksme. Tā vai nu ir, vai nav! Mums paveicās – BSA/BPMA filiāles darbinieki ar savu labvēlīgo attieksmi pret mums un individuālo pieeju pret dažādām dzīves radītajām nebūšanām panāca to, ka mainās arī mūsu attieksme pret izglītības nozīmi mūsu dzīvē! Par to mēs gribētu pateikt paldies! Paldies par centību mūsu mērķa – augstākās izglītības iegūšana – sasniegšanā!

BSA Jēkabpils filiāles 2010. gada vasaras izlaiduma absolventi.