BSA JĒKABPILS FILIĀLES PĀRSTĀVJI PIEDALĀS UN GŪST PANĀKUMUS JAUNO PĒTNIEKU FORUMĀ

No 26.-28.maijam Rēzeknē notika Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”. Šajā konferencē piedalījās arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) Jēkabpils filiāles pārstāvji – studiju programmas „Uzņēmējdarbība” šā gada absolvents Ingus Grauziņš un profesionālās maģistra programmas „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” maģistrante Līga Feodorova, kuras uzstāšanās savā sekcijā tika novērtēta kā trešā labākā.
Līga dalās iespaidos par šo konferenci:

Tas, ka ieguvu trešo vietu, ir ļoti augsts sasniegums, ņemot vērā, ka manā sekcijā tika iesniegti 37 studentu un jauno pētnieku no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Turcijas un Ukrainas referāti.
Kas rīkoja šo konferenci un kādas tēmas tajā tika apskatītas?
Konferenci no Latvijas puses organizēja BSA, Rēzeknes Augstskola un Latvijas Mākslas akadēmija. Praktiski jebkurš interesents varēja piedalīties šajā konferencē, jo tā tika organizēta piecās sekcijās: „Ekoloģija, vides zinātne, IT”, „Kulturoloģija, vēsture, filoloģija, māksla”, „Psiholoģija, pedagoģija”, „Tiesību zinātne” un „Uzņēmējdarbība”. Mēs abi uzstājāmies pēdējā no nosauktajām, kas, pēc organizatoru teiktā, bijusi visvairāk apmeklētākā. Mana referāta tēma bija „Pašnodarbinātās personas statusa priekšrocības un trūkumi”, bet Ingus uzstājās ar tēmu „Mazumtirdzniecības nozares vispārējās attīstības tendences Latvijā”.
Ko šī konference jums abiem sniedza personīgi?
Tā bija milzīga un ļoti laba pieredze ar atgriezenisko saiti, t.i., mēs sniedzām zināšanas par savu tēmu un diskusijas rezultātā pretī saņēmām citu dalībnieku redzējumu par to. Tāpat ļoti lietderīgi bija dzirdēt citas uzstāšanās, jo katra no tām sevī ietvēra dažādus problēmu risinājumus, kas dažkārt mums pašiem nemaz nebija ienācis prātā. Pēc katras prezentācijas sev interesējošos jautājumus uzdeva gan sekcijas vadītājs, gan dalībnieki, gan klausītāji. Tas uzstāšanos šajā konferencē padarīja produktīvāku. Piemēram, ļoti interesantas prezentācijas bija Valsts robežsardzes koledžas pārstāvim, kura tēma bija „Valsts robežsardzes personāla motivācija”, kā arī Rēzeknes Augstskolas pārstāvim par tēmu „Priekšnoteikumi biznesa uzsākšanai Gruzijā”, pēc kuras, daudzi secināja, ka tā ir ļoti laba uzņēmējdarbības attīstības perspektīva mūsu pašu uzņēmējiem. Ir ļoti lietderīgi skatīties ne vien Rietumu, bet arī Austrumu virzienā. Tieši par šo tēmu mūsu sekcijā bija plaša un ļoti interesanta diskusija ar autoru, tāpēc vēl jo vairāk bijām priecīgi, ka viņš ieguva otro vietu. Piebildīšu, ka katras sekcijas pirmo vietu ieguvēji kā balvu ieguva BSA rīkoto braucienu uz Eiropas Parlamentu Briselē septembrī.
Tā kā darbs dažādās sekcijās noritēja paralēli, tas nozīmē, ka esot savā sekcijā, nemaz neguvāt priekšstatu par darbu citās sekcijās.
Nē, tā nav. Visiem dalībniekiem, kā arī augstskolu filiālēm tika izsniegts konferences rakstu krājums, kurā publicēti labākie recenzentu novērtētie referāti no katras sekcijas – kopā 84. Tas nozīmē, ka katrs interesents pat, ja viņš nav klātienē piedalījies kādas sekcijas darbā, par to var gūt priekšstatu, izlasot referātus. Tāpēc, ja kādam radusies interese, ar šo zinātnisko rakstu krājumu var iepazīties arī BSA Jēkabpils filiāles bibliotēkā.
Vai pēc piedalīšanās šajā konferencē, ir radusies kāda atziņa?
Piekritīšu kādas Latvijas Universitātes maģistrantes teiktajam – pētījums par kādu konkrētu problēmu var saukties par pētījumu tikai tajā gadījumā, ja ar to tiek iepazīstināta plašāka auditorija un ar šo auditoriju tiek diskutēts par iegūtajiem rezultātiem. Tieši šāda veida konferencēs var gūt ļoti labu priekšstatu par jauno pētnieku ieguldījumu konkrētas nozares attīstībā. Un te es nerunāju tikai par akadēmiskajām zināšanām – konferencei bija praktiska rakstura ievirze, tāpēc tajā gūtās atziņas ir noderīgas ne vien augstskolu studentiem, maģistrantiem un pasniedzējiem, bet arī konkrētās nozares pārstāvjiem. Tāpēc aicinu ikvienu nelaist garām izdevību ne vien uzstāties, bet kaut vai tikai apmeklēt šāda veida konferences kā klausītājam.