BSA Jēkabpils filiāles studente iegūst lielo
OPEN MIND stipendiju Ls 1000.00 apmērā

Noslēdzies 15 Latvijas augstskolu, Latvijas Universitātes Fonda un Swedbank rīkotais stipendiju konkurss OPEN MIND. Ir nosaukti tie 22 pētniecisko darbu autori vai autoru grupas, kuriem piešķirtas Lielās OPEN MIND stipendijas 1000 latu vērtībā. Kopā par Lielajām stipendijām konkursa otrajā kārtā 2008./2009. ak.g. sacentās 82 studenti no 14 Latvijas augstskolām, izstrādājot pētnieciskos darbus par sociāli nozīmīgām tēmām. Baltijas Starptautisko Akadēmiju konkursā pārstāvēja un stipendiju ieguva BSA Jēkabpils filiāles studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 3.kursa studente Līga Feodorova ar darbu “Uzņēmuma “SIA COCA-COLA HBC LATVIA” kā darba devēja atpazīstamības attīstības iespējas” (darba konsultante „SIA Coca-Cola HBC Latvia” sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Sanita Heinsberga).
Stipendiju konkurss OPEN MIND ir unikāls, jo tajā iesaistīts rekordliels Latvijas augstskolu skaits – 15 augstskolas. Viens no svarīgākajiem darbu vērtēšanas kritērijiem bija tieši to praktiskā dimensija. Konkursa darbus vērtēja Lielā ekspertu komisija, kurā darbojās visu konkursā iesaistīto augstskolu rektori, prorektori un dekāni, kā arī Latvijas Universitātes Fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis, vadības konsultante Ingrīda Blūma, Latvijas Basketbola savienības prezidents Ojārs Kehris, „Rīgas Laiks” redaktore un izdevniecības „Liels un mazs” galvenā redaktore Inese Zandere, kā arī Latvijas Dabas fonda pārstāve Ieva Rove. Kopējais konkursa balvu fonds bija 38 500 lati.
Šogad visvairāk pētījumu izstrādāti par tādām tēmām kā “Pensiju sistēmas atšķirības vecajās un jaunajās Eiropas Savienības valstīs” un “Alternatīvās elektroenerģijas iespējas Latvijā”. Kopumā studentiem bija iespēja veikt pētnieciskos darbus par aptuveni 90 dažādām tēmām pieredzējušu un profesionālu konsultantu vadībā. Īpaši atzīmējams, ka konkursa darbus bija iespējams apvienot ar kursa vai bakalaura darba tēmām un izstrādi, un to rezultāti tiks izmantoti konkrētu uzņēmumu un organizāciju darbā, kas tēmas ierosināja.
Stipendiju konkursā OPEN MIND piedalījās bakalaura pilna laika klātienes studenti (individuāli vai grupā), kuri 2008./2009. akadēmiskā gada rudens semestrī uzsāka studijas 2. – 4. kursā kādā no 15 Latvijas augstskolām. Dalību konkursa otrajā kārtā turpināja studenti no četrpadsmit Latvijas augstskolām, un par laureātiem kļuva trīspadsmit konkursā pārstāvēto augstskolu studenti.