Piedalās un gūst panākumus
Studentu un jauno pētnieku
zinātniski praktiskajā konferencē

Šī gada 17. - 19. maijā Rēzeknē norisinājās II studentu un jauno pētnieku zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”. Tajā piedalījās 133 dalībnieki, viņu vidū arī pārstāvji no citām valstīm - Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Gruzijas, Armēnijas, Kazahstānas. Latviju pārstāvēja tādas augstskolas kā BSA, LU, VRK, BPMA, JAK, RA, LiU, RTU, LMA, RPIVA, RSU un Turība.

Latviešu, krievu un angļu valodā konferences dalībnieki uzstājās ar saviem referātiem vai stenda ziņojumiem par dažādām tēmām un jautājumiem uzņēmējdarbībā (mārketings, tūrisma bizness, sabiedriskās attiecības), tiesību zinātnēs, psiholoģijā, pedagoģijā, kulturoloģijā, vēsturē, filoloģijā, mākslā un dizainā, inženierzinātnēs, informāciju tehnoloģijās, ekoloģijā un vides zinātnē. Konferencei iesniegtie referāti piedalījās konkursā un tika publicēti rakstu krājumā. Konferencē visplašākais jautājumu loks tika skatīts uzņēmējdarbībā un tiesību zinātnēs, jo katrā no tām pieteicās vairāk nekā 30 dalībnieki.
Konferences mērķis bija veicināt zinātniski pētniecisko darbu ar praktisku ievirzi, kā arī sniegt iespēju popularizēt savus pētījumus starpvalstu mērogā.Šāda veida konferences dod iespēju paplašināt starpaugstskolu un starptautiskās sadarbības iespējas, veido jaunus kontaktus, sniedz jaunas, plašākas zināšanas daudzās tautsaimniecības jomās. BSA Jēkabpils filiāli šajā konferencē pārstāvēja maģistrante Līga Feodorova, kura uzstājās ar referātu par tēmu "Akadēmiskā personāla motivācijas īpatnības valsts un privātajās augstskolās", ar kuru sekcijas ietvaros ierindojās 1.vietā un kā balvu ieguva iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā jūlijā. Šāda iespēja tika dota visiem sekciju 1.vietu ieguvējiem.
Konferences organizatori norāda, ka šī konference ir ne tikai starptautiska un tiek rīkota starpaugstskolu līmenī, bet tā ir arī starpdisciplināra. Daudzos pētījumos tika aktualizētas būtiskas tēmas, kas skar Latgales un visas Latvijas izaugsmes perspektīvas.
Konferenci rīkoja Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzeknes Augstskola un Latgales Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. Tās aizsākumi meklējami pirms četriem gadiem, kad Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Rēzeknes Augstskolas vadība uzsāka dialogu par kopīgu studentu konferenci. Pērn Rēzeknē noritēja pirmā šāda veida konference, kurā piedalījās 106 dalībnieki no 6 valstīm.
Konferences video iespējams lejupielādēt: http://www.failiem.lv/u/nbdaxyj